กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่พร้อมกับงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ณ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชมเชย

GSPA ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Leader with Integrity

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

งานเกษียณอายุราชการ

ประชาสัมพันธ์บทความวิจัย

ไฟล์ดาวน์โหลด PDF